Kronikk: EBU ødelegger grunnlaget for Eurovision Song Contest

by jorn on June 12, 2014

          De siste årene har vårt plateselskap og musikkforlag deltatt årlig med en eller flere låter og artister i Melodi Grand Prix, både i Norge og andre land. Hvert år sender vi i tillegg inn en rekke forslag til vurdering som ikke blir antatt. Vi er også medarrangør av Song Farm, en låtskriver- og artistsamling i juni, som årlig bidrar med flere potensielle deltagere. Samlet sett gjør dette at vi er en av de såkalt uavhengige profesjonelle selskapene som er mest aktive i å bidra til den årlige konkurransen. Melodi Grand Prix kan være et positivt vindu for både nye og etablerte artister, og – om alt klaffer – bidra økonomisk til artister, låtskrivere, produsenter, musikkforlag, plateselskap, managere og bookingagenters virksomhet. Med andre ord henger det en gulrot der med potensiell økonomisk gevinst hvis akkurat vår artist eller låt når gjennom tv-ruten. Med denne forståelsen deltar norske og internasjonale musikkbransjeaktører hvert år i konkurransen. Disse aktørene er helt essensielle partnere med de nasjonale tv-stasjonene for å levere innholdet til Melodi Grand Prix. I Norge har NRK et nært samarbeid med norsk musikbransje som årlig sørger for å gi liv til og markedsføre artistene og sangene til tv-sendingene.
          Dette samarbeidet er nå i ferd med å få et kraftig slag for baugen fordi eieren av Melodi Grand Prix, EBU (den europeiske kringkastingsunionen), krever at alle deltagere og deres plateselskaper skal signere en avtale som gir de, og deres samarbeidspartner Universal Music Danmark, rett til å utgi en en samleplate med de MGP-innspillingene som kommer til de internasjonale finalerundene. Den kommer ikke bare ut på CD, men også for nedlasting og streaming – og det er da problemene oppstår. EBU skaper gjennom avtalen en situasjon der innspillingen finnes utgitt samtidig i to identiske versjoner på to forskjellige plateselskap; en fra det orginale plateselskapet og en fra EBU/Universal Music. Det orginale plateselskapet, som investerte i innspillingen og eier denne, mottar en kraftig redusert andel av inntektene fra salget som skjer via EBU/Universal Music. Da blir det også mye mindre penger til artistene og produsentene. Akkurat nå er dette spesielt alvorlig for den skandinaviske musikkbransjen der streaming-økonomien dominerer inntektsgrunnlaget. Samtidig gjør denne situasjonen det nesten umulig for en deltagers plateselskap å få andre lands selskaper til å jobbe markedsføring og distribusjon av innspillingene fordi de ikke kan gjøre dette eksklusivt i sine markeder. De må hele veien konkurrere med EBU/Universal Musics utgivelser av de samme innspillingene. Det blir som om Jo Nesbøs nye roman skulle komme ut i to helt like utgaver på to forskjellige forlag samtidig, og bare det ene forlaget måtte betale kostnadene med utvikling og markedsføring.
          Muligheten for både å tjene penger på innspillingene og kontrollere bruken av disse har EBU gjennom denne avtalen kraftig redusert. Dermed blir det også lite interessant for profesjonelle aktører å delta i Melodi Grand Prix. I dag skjer dessuten utviklingen og investeringen i nye bidrag til MGP vel så mye fra artistene, låtskriverne og produsentene selv. Eierskap og utgivelse av disse skjer gjerne i nært samarbeid med plateselskap, musikkforlag og management. For vår egen internasjonale finaledeltager i år, “Miracle” med norsk-rumenske Ovi og hans duettpartner Paula Seling, viser foreløpige undersøkelser at ca. 80% av alt salg har skjedd via EBU/Universal Musics versjon og bare 20% via vår egen orginale utgivelse. Det innebærer et stort tap for oss, artisten, låtskriverne og produsentene. De fleste som står bak denne sangen og innspillingen er forøvrig norske, og dermed blir også muligheten til norske eksportinntekter redusert.
          I Norge er det NRK som på vegne av EBU krever at denne avtalen må signeres av alle deltagere og plateselskap. Vi har forståelse med at NRK og mange andre nasjonale tv-kanaler på mange måter uforskyldt har havnet i denne situasjonen og blir EBUs forlengede arm i denne sammenhengen. NRK må også akseptere denne avtalen for at konkurransen skal bli noe av. Avtalen er uansett et grunnleggende brudd på fortståelsen av de eksklusive rettigheter en eier av en innspilling har og for oss en helt uakseptabel måte for en nasjonal lisensfinansiert allmenkringkaster å operere på. Med bakgrunn i dette har daWorks valgt å ikke lenger delta i Melodi Grand Prix så lenge dagens avtale ikke endres.

Previous post:

Next post: